ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ (อังกฤษ: Director of National Intelligence: DNI) เป็นเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งรัฐบัญญัติปฏิรูปข่าวกรองและป้องกันการก่อการร้าย 2004 กำหนดให้เป็นหัวหน้าประชาคมข่าวกรองสหรัฐ และคอยกำกับดูแลโครงการข่าวกรองระดับชาติ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในสภาความมั่นคงแห่งชาติกับสภาความมั่นคงของปิตุภูมิในประเด็นข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังคอยทำบันทึกข่าวกรองลับจากหน่วยข่าวกรองทุกหน่วย ที่เรียก ย่อรายวันของประธานาธิบดี เสนอประธานาธิบดีทุกเช้า[1]

ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ
ตราของผู้อำนวยการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เอฟริล เฮนส์
ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564
ประชาคมข่าวกรองสหรัฐ
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รายงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐ
ที่ว่าการวอชิงตัน ดี.ซี..
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
โดยคำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภาสหรัฐ
ตราสารจัดตั้ง50 U.S.C. § 3023
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ)
สถาปนา22 เมษายน 2548
คนแรกจอห์น เนโกรพอนตี
21 เมษายน 2548
รองซูเซิน เอ็ม. กอร์ดอน, รองผู้อำนวยการใหญ่
เว็บไซต์dni.gov

ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช เพิ่มอำนาจให้แก่ตำแหน่งนี้ด้วยคำสั่งของฝ่ายบริหาร 13470 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2008[2] ซึ่งหลอมรวมอำนาจที่จะกำหนดเป้าหมายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรอง กำหนดนโยบายแบ่งปันข่าวกรองกับหน่วยงานต่างชาติ จ้างและปลดเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝ่ายข่าวกรอง นอกเหนือไปจากเรื่องอื่น ๆ[3] อนึ่ง คำสั่งนโยบายประธานาธิบดี 19 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2012 ของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้เพิ่มเติมความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ให้รวมถึงการคุ้มครองแหล่งข่าวกรองและเบาะแสภายในประชาคมข่าวกรอง

ประมวลกฎหมายสหรัฐ ลักษณะ 50 มาตรา 3026 ระบุว่า ในพฤติการณ์ทั่วไป ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ หรือรองผู้อำนวยการใหญ่ข่าวกรองแห่งชาติ ควรมาจากเจ้าพนักงานชั้นสัญญาบัตรแบบประจำการในกองทัพสหรัฐ หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมข่าวกรองของทหาร การแต่งตั้งผู้อำนวยการนั้นเป็นอำนาจของประธานาธิบดี ซึ่งต้องให้วุฒิสภารับรองอีกชั้นหนึ่ง และผู้อำนวยการจะอยู่ในตำแหน่งตามอัธยาศัยของประธานาธิบดี

อ้างอิง

แก้
  1. "CIA to Cede President's Brief to Negroponte", February 19, 2005, The Washington Post
  2. "Executive Order 13470". Federal Register. National Archives and Records Administration. July 30, 2008. สืบค้นเมื่อ November 22, 2016.
  3. Strohm, Chris (August 1, 2008). "Bush Orders Intelligence Overhaul". CongressDaily. republished by Nuclear Threat Initiative at NTI.org. สืบค้นเมื่อ November 22, 2016.