ปิยะ ตัณฑวิเชียร

ดร.ปิยะ ตัณฑวิเชียร อดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการถือกำเนิดเว็บไซต์ ทรูฮิต (อังกฤษ: Truehits) เป็นชาวราชบุรีโดยกำเนิด จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สอบเอ็นทรานซ์ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เริ่มงานแรกที่บริษัทอินเตอร์คอมไบน์ ในเครือสหพัฒนพิบูล ทำได้ปีเดียวย้ายมาเป็นวิศวกรระบบที่บริษัทไมโครเนติกส์ ออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับตลาดหลักทรัพย์และสมาชิก สำหรับการซื้อขายออนไลน์ เป็นช่วงที่ทำให้เขาบ่มเพาะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย สอบชิงทุน ก.พ. ได้ไปศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางวิทยาการสารสนเทศ ที่ มหาวิทยาลัยโทโฮะกุ (Tohoku University) ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข