ปรางค์สองพี่น้อง

ปรางค์สองพี่น้อง เป็นโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นพระปรางค์หรือปราสาทประธาน ก่อด้วยศิลาแลงเป็นฐานปัทม์ซ้อนกัน 3 ชั้น มีบันไดกึ่งกลางด้าน ยอดปราสาทอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถระบุรูปทรงได้ ภายในมีแท่นศิลาแลงสันนิษฐานว่าเคยประดิษฐานรูปเคารพ จากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบชิ้นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น ทับหลังรูปอุมามเหศวร เสาประดับกรอบประตู ชิ้นส่วนศิวลึงค์ ฐานโยนิโทรณะ และประติมากรรมโคนนทิ

ปรางค์สองพี่น้อง
Prang Song Phi Nong
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทพระปรางค์
เมืองตำบล ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประเทศไทย ประเทศไทย
เริ่มสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17[1]

สันนิษฐานว่าแรกเริ่มสร้างเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 และต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน[1]

ภาพถ่าย

แก้

อ้างอิง

แก้

15°27′59″N 101°08′39″E / 15.46627°N 101.144085°E / 15.46627; 101.144085