ประเวศ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ประเวศ อาจหมายถึง

ชื่อคลอง
ชื่อเขตการปกครอง
ชื่อบุคคล