ประเทศไอซ์แลนด์ในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ประเทศไอซ์แลนด์ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติไอซ์แลนด์ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นเป็นชาย 2 คนและหญิง 2 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 2 ชนิดกีฬา

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
สกีลงเขา
รวม 2 2 4

ผลการแข่งขันแก้ไข

สเกตลีลาแก้ไข

สเกตความเร็วแก้ไข

สเกตความเร็วระยะสั้นแก้ไข

ฮอกกี้น้ำแข็งแก้ไข

เคอร์ลิงแก้ไข

สกีลงเขาแก้ไข

สกีข้ามทุ่งแก้ไข

สเกตความเร็วระยะสั้นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข