ประเทศไทยใน พ.ศ. 2424

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2424 (ค.ศ. 1881) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 100 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 14 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนับเป็นปี จ.ศ. 1242 (1 มกราคม - 29 มีนาคม) และ 1243 (30 มีนาคม - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2424
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

  • 4 สิงหาคม - ดวงตราไปรษณียากร ได้นำออกจำหน่ายครั้งแรก มีอยู่ 5 ชนิด ตั้งแต่ราคา1 โสฬส จนถึง 1 สลึง และยังมีไปรษณียบัตร ราคา 1 อัฐ อีกด้วย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข