ประเทศออสเตรเลียในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017

ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ณ ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [1] [2]

ประเทศออสเตรเลีย
ในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017
รหัสประเทศAUS
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งออสเตรเลีย
ใน ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ
19–26 กุมภาพันธ์
นักกีฬา30 คน ใน 3 ชนิด
เหรียญ
ทอง เงิน ทองแดง รวม
0 0 0 0
การเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

นักกีฬาประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ทวิกีฬา 2 2 4
  วิ่งสเกต 1 0 1
  วิ่งสเกตลู่สั้น 5 1 6
  สกีลงเขา 1 1 2
  สกีลีลา 2 2 4
  สกีวิบาก 2 1 3
  สเกตลีลา 3 3 6
  สโนว์บอร์ด 2 2 4
รวม 18 12 30

กีฬาทวิกีฬาแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตลู่สั้นแก้ไข

กีฬาสกีลงเขาแก้ไข

นักกีฬาสกีลงเขาของประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีลงเขา ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสกีลีลาแก้ไข

นักกีฬาสกีลีลาของประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีลีลา ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสกีวิบากแก้ไข

นักกีฬาสกีวิบากของประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีวิบาก ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสเกตลีลาแก้ไข

นักกีฬาสเกตลีลาของประเทศออสเตรเลียมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสเกตลีลา ประเภทชาย ประเภทหญิง และประเภทผสม

ประเภทชายแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม ฟรี โปรแกรม รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
โชมะ อูโนะ บุคคลชาย
ทากะฮิโตะ มูระ

ประเภทหญิงแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม ฟรี โปรแกรม รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
ซาโตโกะ มินาฮะระ บุคคลหญิง
ริกะ ฮอนโกะ

ประเภทผสมแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม/
ชอร์ท แดนซ์
ฟรี โปรแกรม/
ฟรี แดนซ์
รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
มิอุ สุซะกิ / เรียวอิชิ คิฮะระ คู่ผสม
นารุมิ ทากะฮะชิ / เรียว ชิบะตะ
คานะ มุระโมะโตะ / คริส รีด ไอซ์แดนซิ่ง
อิบูกิ โมะริ / เคนทะโระ สุซูกิ

กีฬาสโนว์บอร์ดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sapporo 2017". www.ocasia.org/. Olympic Council of Asia.
  2. "2017 Sapporo AWG sport entries by NOC". www.sapporo2017.org. 8th Sapporo Asian Winter Games Organizing Committee. 16 December 2016.