ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 17 ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม11 กันยายน พ.ศ. 2503

อ้างอิงแก้ไข