ประเทศฝรั่งเศสในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และกีฬาแห่งประเทศฝรั่งเศสได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็นเป็นชาย 30 คนและหญิง 31 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 13 ชนิดกีฬา

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
สกีลงเขา
รวม 30 31 61

ผลการแข่งขันแก้ไข

สเกตลีลาแก้ไข

สเกตความเร็วแก้ไข

สเกตความเร็วระยะสั้นแก้ไข

ฮอกกี้น้ำแข็งแก้ไข

เคอร์ลิงแก้ไข

สกีลงเขาแก้ไข

สกีข้ามทุ่งแก้ไข

สกีกระโดดไกลแก้ไข

สกีนอร์ดิกผสมแก้ไข

สกีลีลาแก้ไข

สกีปีนเขาแก้ไข

สโนว์บอร์ดแก้ไข

ทวิกีฬาฤดูหนาวแก้ไข

ลูชแก้ไข

บอบสเลแก้ไข

สเกเลตันแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข