ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว 2020

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาว ครั้งที่ 3 ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 9 - 22 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 คน แบ่งเป็นเป็นชาย 6 คนและหญิง 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
สกีลงเขา
รวม 6 3 9

ผลการแข่งขันแก้ไข

สกีลงเขาแก้ไข

สกีข้ามทุ่งแก้ไข

ทวิกีฬาฤดูหนาวแก้ไข

ลูชแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข