ประเทศคูเวตในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศคูเวต เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ผู้ได้รับเหรียญรางวัลแก้ไข

เหรียญ นักกีฬา ชนิดกีฬา รายการ วันที่
  ทองแดง Fehaid Al-Deehani ยิงปืน Men's trap 6 สิงหาคม

อ้างอิงแก้ไข