ประวัติศาสตร์กรีซ

ประวัติศาสตร์กรีซ แบ่งออกเป็นหลายช่วงดังนี้

ประวัติศาสตร์กรีซ
Coat of Arms of Greece
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวกับ
ประเทศกรีซ

กรีซยุคสำริด
อารยธรรมเฮลลาดิค
อารยธรรมซิคละดีส
อารยธรรมไมนอส
อารยธรรมไมซีนี
กรีซโบราณ
กรีซยุคมืด
กรีซยุคอาร์เคอิก
กรีซยุคคลาสสิก
กรีซยุคเฮลเลนิสติก
กรีซยุคโรมัน
กรีซยุคกลาง
กรีซยุคไบแซนไทน์
กรีซยุคฟรังโคคราเชีย
กรีซยุคออตโตมัน
กรีซยุคใหม่
สงครามประกาศเอกราชกรีซ
ราชอาณาจักรกรีซ
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 2
คณะการปกครอง 4 สิงหาคม
กรีซยุคยึดครองโดยอักษะ
สงครามกลางเมืองกรีซ
กรีซยุคปกครองโดยทหาร ค.ศ. 1967-1974
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 3
ประวัติศาสตร์แบ่งตามหัวข้อ

สถานีย่อยกรีซ

ยุคสำริด แก้

สมัยเฮลลาดิคเป็นวลีโบราณคดีสมัยใหม่ที่หมายถึงสมัยต่างๆของวัฒนธรรมของแผ่นดินใหญ่กรีซโบราณระหว่างยุคสำริด

มิโนอัน (ยุคสำริดตอนต้น) แก้

อารยธรรมมิโนอันเป็นวัฒนธรรมของยุคสำริดที่เกิดขึ้นในครีต อารยธรรมมิโนอันรุ่งเรืองระหว่างราวศตวรรษที่ 27 จนถึงกลางศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสต์ศักราช

ไมซีเนียน (ยุคสำริดตอนปลาย) แก้

ยุคมืด แก้

กรีซโบราณ แก้

กรีซโบราณหมายถึงอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีกที่รุ่งเรืองระหว่างสมัยอาร์เคอิคในศตวรรษที่ 8 จนถึงที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช มาจนถึงราวปี 146 ก่อนคริสต์ศักราช และเมื่อโรมันพิชิตกรีซหลังจากยุทธการโครินธ์ หัวใจของยุคนี้เป็นกรีซยุคคลาสสิกที่รุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 5 จนถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เริ่มด้วยการนำของผู้นำเอเธนส์หลังจากความสำเร็จในการปราบปรามการรุกรานทางทหารของเปอร์เซีย ยุคทองของเอเธนส์มาสิ้นสุดลงหลังจากการพ่ายแพ้ของเอเธนส์ต่อสปาร์ตาในสงครามเพโลพอนนีสในปี 404 ก่อนคริสต์ศักราช

ยุคเฮเลนนิสติค แก้

ยุคโรมัน แก้

อาณาจักรไบแซนไทน์ แก้

ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ แก้

การฟื้นฟูศิลปะ แก้

สงครามครูเสดครั้งที่ 4 แก้

กฎของออตโตมัน แก้

ช่วงรัฐสมัยใหม่ แก้

ราชอาณาจักรกรีซ แก้

สงครามโลกครั้งที่ 1 แก้

สงครามโลกครั้งที่ 2 แก้

สงครามกลางเมือง แก้

การฟิ้นตัวภายหลังสงคราม แก้

การฟื้นฟูประชาธิปไตย แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้