ประมูล อุณหธูป (17 มิถุนายน พ.ศ. 2463 - 11 มกราคม พ.ศ. 2530) นักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า อุษณา เพลิงธรรม มีผลงานเด่น เช่น เรื่องของจัน ดารา ที่นำไปทำเป็นภาพยนตร์ ชื่อ จัน ดารา และมีผลงานเรื่องสั้นได้แก่ ชุดช่อประยงคุ์ และแกมเก็จ โดยการแปลเขามักใช้ชื่อจริงเรื่องแรก คือ โลกียชน ซึ่งแปลจากเรื่อง ตอร์ติล์ยาแฟลท ของจอห์น สไตน์เบ็ค หลังจากนั้นก็มีเรื่องแปลเรื่องอื่น ๆ ติดตามมา อีกหลายเล่ม เช่น ปีศาจสันนิวาส จอมทรนง แสนแค้น ซาลาโก้ เก็บเบี้ยในรังโจร โลงของอีส้า เป็นต้น

ประมูล อุณหธูป
เกิด17 มิถุนายน พ.ศ. 2463
เสียชีวิต11 มกราคม พ.ศ. 2530 (67 ปี)
นามปากกาอุษณา เพลิงธรรม
อาชีพนักเขียน
คู่สมรสประยงคุ์ศรี อุณหธูป (นาคะนาท)

ประวัติ แก้ไข

ประมูล อุณหธูป เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2463 บิดาชื่อ อุณห์ มารดาชื่อ เพิ่ม เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเทวะกุญชร บ้านหม้อ โรงเรียนมัธยมกล่อมพิทยา แล้วเรียนต่อ โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่ออายุ 18 ได้เข้าเรียนช่างรังวัดควบคู่ไปกับการทำงานที่กองรังวัด จนสอบได้ประกาศนียบัตรช่างจัตวา

อุษณา เพลิงธรรม เริ่มงานเขียนหนังสือไปพร้อมๆ กับการทำหนังสือพิมพ์จากประชามิตร มา บางกอก สยามสมัย แสนสุข สยามรัฐ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จนเป็นบรรณาธิการชาวกรุงแต่ประสบปัญหาสุขภาพจนต้องออกมาแปลหนังสืออยู่กับบ้านและเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี

ประมูล อุณหธูป สมรสกับ ประยงคุ์ศรี (สกุลเดิม นาคะนาท เป็นน้องสาวของ ประหยัด ศ. นาคะนาท) อดีตครูใหญ่โรงเรียนราชินี (พ.ศ. 2523 - 2533) ประมูล อุณหธูป เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2530 สิริอายุได้ 68 ปี

นามปากกา แก้ไข

 • อุษณา เพลิงธรรม เจ้าจำปี
 • ทองคำเปลว
 • มาลาธร
 • อุ่ณห์
 • ปอธ.
 • จอรี

ผลงาน แก้ไข

รวมเรื่องสั้น แก้ไข

 • ช่อประยงค์
 • แกมเก็จ ( ภายหลังนำไปรวมพิมพ์เป็นปกอ่อน 7 เล่ม คือ เล่ม เสพสมบ่มิสม ฤจะเริด รมเยศ สิเกลศยังโลดเถลิง สเริงระบำดำรู พรูควั่งถั่งนรกแลสวรรค์ ตราบเดือนตะวันฟั่นฟ้าแลดิน เพียงประคิ่น แหล่งหล้า บารนี)

เรื่องสั้น-สั้น แก้ไข

 • ดอกรัก
 • โสมส่องแสง
 • ทางหรดีของหิมพานค์ (ใช้นามปากกา "เจ้าจำปี" )

รวมสั้นขนาดยาว แก้ไข

 • ไม่มีอะไรในกอไผ่

นวนิยาย แก้ไข

เรื่องแปล แก้ไข

 • โลกียชน
 • เจ้าแม่ทองดำ
 • ปีศาจสันนิวาส
 • จอมทรนง
 • เสือแค้น
 • ซาลาโก้
 • เก็บเบี้ยในรังโจร
 • โลงของอีส้า
 • ฤทธิ์เลือดเสปญ
 • ลาไปไกลสุดหล้า

เรื่องอื่น ๆ แก้ไข

 • ไม่ตายดอกเพราะ เสน่หา
 • ชมรมโปกฮา

อ้างอิง แก้ไข