เรื่องของจัน ดารา

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จัน ดารา

เรื่องของจัน ดารา เป็นนวนิยายเชิงสังวาส บทประพันธ์ของอุษณา เพลิงธรรม (ประมูล อุณหธูป) ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 [1] ตีพิมพ์ฉบับรวมเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น[2] มีเนื้อหาแนวนาฏกรรมเชิงกามวิสัย เป็นบันทึกชีวิตของจัน ดารา ซึ่งจันเขียนขึ้นเองตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก่อนวัยอันควรของเขา ผ่านมุมมองของเขาที่เห็นว่าคนรอบข้างล้วนมีพฤติกรรมและจิตใจจ่อมจมอยู่ในกาม ทั้งที่ตัวเขาเองก็เป็นเช่นกัน เนื้อเรื่องยังแสดงถึงอคติหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นความรักฉันญาติมิตร ความรักใคร่ฉันชู้สาว ความเกลียดและกลัว ซึ่งอุษณา เพลิงธรรม เขียนไว้ในคำนำว่า "ขอบอกกล่าวไว้เสียด้วยว่า เป็นเรื่องอ่านเล่นซึ่งไม่ใช่ของสำหรับเด็ก และเป็นของแสลงอย่างยิ่งสำหรับบุคคลประเภทมือถือสากปากถือศีล"

การดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แก้ไข

เรื่องของจัน ดารา ได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ 3 ครั้ง ในชื่อ จัน ดารา มีรายละเอียดดังนี้

ภาพยนตร์ จัน บุญเลื่อง คุณหลวง แก้ว เคน
พ.ศ. 2520 สมบูรณ์ สุขีนัย อรัญญา นามวงศ์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี ศิริขวัญ นันทศิริ ภิญโญ ปานนุ้ย
พ.ศ. 2544 เอกรัตน์ สารสุข คริสตี้ ชุง สันติสุข พรหมศิริ ภัทรวรินทร์ ทิมกุล ครรชิต ถ้ำทอง
พ.ศ. 2555-56 มาริโอ้ เมาเร่อ รฐา โพธิ์งาม ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ โช นิชิโนะ ชัยพล พูพาร์ต

อ้างอิงแก้ไข