ประธานาธิบดีเซอร์เบียและมอนเตเนโกร

ประธานาธิบดีเซอร์เบียและมอนเตเนโกร (เซอร์เบีย: Председник Србије и Црне Горе, อักษรโรมัน: Predsednik Srbije i Crne Gore) เป็นประมุขแห่งรัฐของประเทศเซอร์เบียและมอนเตเนโกร ระหว่างปี 1992 จนถึงปี 2003 เมื่อประเทศได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่เป็นสมาพันธรัฐ (สหภาพรัฐ) โดยการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งนี้มีชื่อเดิมว่า ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (เซอร์เบีย: Председник Савезне Републике Југославије, อักษรโรมัน: Predsednik Savezne Republike Jugoslavije). หลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญในปี 2003 และการรวมตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและประมุขแห่งรัฐเข้าด้วยกัน ตำแหน่งนี้จึงมีชื่อเต็มว่า ประธานาธิบดีแห่งเซอร์เบียและมอนเตเนโกรและหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งเซอร์เบียและมอนเตเนโกร (เซอร์เบีย: Председник Србије и Црне Горе / Председник Савета министара Србије и Црне Горе). ในปี 2006 ตำแหน่งนี้ถูกยกเลิกเมื่อสหภาพรัฐถูกยุบโดยเซอร์เบียและมอนเตเนโกรกลายเป็นรัฐเอกราช และตามมาด้วยคอซอวอในปี 2008 ถึงแม้ว่าคอซอวอจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากนานาชาติก็ตาม

ประธานาธิบดี
แห่งเซอร์เบียและมอนเตเนโกร
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
ซอรัน ลีลิช

25 มิถุนายน 1993 – 25 มิถุนายน 1997
จวนพระราชวังขาว, เบลเกรด
ตำแหน่งก่อนหน้าประธานสภาประธานาธิบดียูโกสลาเวีย
สถาปนา15 มิถุนายน 1992
คนแรกดอบริตซา ชอซิช
คนสุดท้ายสเวตอซาร์ มารอวิช
ยกเลิก3 มิถุนายน 2006

ดูเพิ่ม แก้