เปิดเมนูหลัก

บ้านพิพิธภัณฑ์แก้ไข

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 170/17 หมู่ที่ 17 ซอยศาลาธรรมสพน์ 3 ถนนศาลาธรรมสพน์ (ถนนเล็ก ต่อจากปลายถนนพุทธมณฑลสาย 2 ด้านทางรถไฟ) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านชาวเมืองราวยุค 2500 ในรูปแบบของเรือนร้านย่านตลาด กิจการบ้านพิพิธภัณฑ์เป็นกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากประชาชนและองค์กรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ที่ดินและอาคารหลักได้จากการบริจาค สิ่งของที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้ก็จากการบริจาค บ้านพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

พื้นที่จัดแสดงแก้ไข

บ้านพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง

อาคารหลังที่ 1แก้ไข

ชั้น 1แก้ไข

 มีส่วนต้อนรับและจำหน่ายบัตรเข้าชม จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก กับส่วนนิทรรศการซึ่งประกอบด้วยร้านขายยา ร้านขายของเล่นโบราณ ร้านขายขนมและของเล่นชาวบ้าน

ชั้น 2แก้ไข

มีโรงหนัง ร้านตัดผม-ตัดเสื้อ ร้านให้เช่าหนังสือ ร้านถ่ายรูป ห้องครัว บ้านสุวัตถี และห้องแสดงสิ่งของได้รับบริจาคที่ยังไม่ได้จัดหมวดหมู่

ชั้น 3แก้ไข

 มีห้องเรียน ห้องนายอำเภอ ร้านขายแผ่นเสียง วิทยุ โทรศัพท์มือถือ ร้านสรรพสินค้า
 ด้านหน้าอาคารหลังที่ 1 มีร้านกาแฟชื่นใจให้บริการตามเวลาเปิดของบ้านพิพิธภัณฑ์

อาคารหลังที่ 2แก้ไข

บ้านพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 จัดแสดงเฉพาะชั้นล่างชั้นเดียว มีร้านขายกาแฟ ร้านทำฟัน ร้านขายเครื่องเขียนแบบเรียน ร้านขายทอง ร้านขายของจิปาถะ


กำหนดเปิดให้บริการแก้ไข

  บ้านพิพิธภัณฑ์ดำเนินงานบริหารโดยสมาคม ชื่อ สมาคมกิจวัฒนธรรม และอาสาสมัคร 
  ด้วยเหตุที่ดำเนินงานโดยอาสาสมัครจึงเปิดให้บริการได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น  
  ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบ้านพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. 
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-666-2008 และ 089-200-2803
  บ้านพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพได้โดยไม่ยกย้ายของและไม่ป่ายปีนตู้โต๊ะเก้าอี้ต่างๆ 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข