จิตวิทยาบุคลิกภาพ

(เปลี่ยนทางจาก บุคลิกภาพ)

จิตวิทยาบุคลิกภาพ (อังกฤษ: personality psychology) เป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล

คำว่า "บุคลิกภาพ" (personality) สามารถนิยามได้ว่าเป็นรูปแบบลักษณะนิสัยเฉพาะของบุคคลซึ่งมีอิทธิพลแตกต่างกันต่อกระบวนการรับรู้ แรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายสถานการณ์[1] คำว่า "บุคลิกภาพ" มีต้นกำเนิดมาจากภาษาละติน persona หมายถึง หน้ากาก

อ้างอิง แก้

  1. Ryckman, R. (2004). Theories of Personality. Belmont, California: Thomson/Wadsworth