บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (อังกฤษ: Bitkub Capital Group Holdings Co.,Ltd.) หรือกลุ่มบริษัท Bitkub ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร[1] ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ เป็น 1 ใน 8 บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์[2][3][4][5] นอกจากนี้ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับองค์กรหรือธุรกิจ และให้บริการด้านการศึกษาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับผู้ที่สนใจ โดยบิทคับเป็นหนึ่งในบริษัทยูนิคอร์นของไทย

บิทคับ
ประเภทเอกชน
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
เทคโนโลยี
คริปโทเคอร์เรนซี
บล็อกเชน
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานใหญ่2525 อาคารเอฟวายไอเซ็นเตอร์ 2 ชั้น 11 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ให้บริการ
ทั่วโลก
บุคลากรหลัก
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
สกลกรย์ สระกวี
อรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์
สุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ
ทวีทรัพย์ ราวรรณ์
เอกชัย พลเพชร
นิธิวัฒน์ มณีสินธุ์
ภาสกร ปานนอก
พนักงาน
1000+
เว็บไซต์https://www.bitkub.com/

บริษัทในเครือ แก้

บริษัทภายในเครือบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มีอยู่ 5 บริษัทด้วยกัน[6] ได้แก่

 1. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (อังกฤษ: Bitkub Online Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2559[7] เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้บริการวันแรก 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[8] และได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565[9]
 2. บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด (อังกฤษ: Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 778 ล้านบาท[10] ประกอบธุรกิจเป็นกลุ่มที่ปรึกษาด้านไอซีโอ [11] และเป็นผู้พัฒนาเครือข่ายบิทคับเชน[12]
 3. บริษัท บิทคับ แล็ป จำกัด หรือ บิทคับ อะคาเดมี่ (อังกฤษ: Bitkub Labs Co., Ltd. / Bitkub Academy) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มี.ค. พ.ศ. 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท[13] ประกอบกิจการธุรกิจการศึกษาด้านบล็อกเชน เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นองค์รวมของการออกแบบและพัฒนาบล็อกเชน[14]
 4. บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ส จำกัด ทำธุรกิจให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับพัฒนาธุรกิจ เน้นลงทุนไปยังวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ที่ประกอบกิจการด้านบล็อกเชน[15]
 5. บริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด (Bitkub Infinity Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คือหน่วยงานช่วยจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ และช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิทัลและอื่น ๆ[16] [17]
 6. บริษัท บิทคับ เอ็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย. พ.ศ. 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท[18] บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ประกาศจับมือกับห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมลงทุนและบริหารบิทคับ เอ็ม โซเชียล (BITKUB M SOCIAL) ให้เป็นดิจิทัลคอมมูนิตี้แห่งแรกของเมืองไทย
 7. บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (Bitkub World Tech Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 จากการร่วมทุนกันระหว่าง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป และกลุ่มทองแตง โดยมีจุดประสงค์เป็นศูนย์รวมการศึกษาและองค์ความรู้ต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล[19]

ประวัติ แก้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน[20]

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 บิทคับอ้างว่าสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วง พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2562 โดยอัตราการก้าวกระโดดของรายได้ในช่วงปีดังกล่าวนั้นสูงถึง 338 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นมาจาก 8 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 ขึ้นไปอยู่ที่ 35 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2562[21]

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 บิทคับได้สร้างเหรียญ แฟนส์ โทเค็น โดยจับมืออินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามรวมกัน 40 ล้านบัญชี[22]

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมติให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ แก้ไขระบบงานซื้อขายที่หยุดชะงักในวันที่ 2, 3 และ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 หลังประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมาก[23][24] เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากสมัครบัญชีเพื่อใช้ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และ 4 วันหลังจากนั้นทางบริษัทฯแจ้งว่าได้กลับมาเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้ง และดำเนินการแก้ไขระบบงานทั้งหมดแล้ว[25]

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บิทคับอ้างว่า จากต้นปีบริษัทฯได้เติบโตขึ้นมากกว่า 1,000 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 7 วัน จากที่มีพนักงาน 40 คนในตอนแรก ตอนนี้ต้องเพิ่มพนักงานเป็น 500 คน[26] และได้กล่าวว่าบริษัทมีลูกค้าในระบบแล้วทั้งหมด 1 ล้านบัญชีหลังจากราคาบิตคอยน์พุ่งแตะ 2 ล้านบาท[27]

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 บิทคับ ออนไลน์ โดนเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,971,500 บาท จากการกระทำผิด 8 กรณี เช่น ระบบงานที่รองรับการรวบรวมและประเมินข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสมและเพียงพอ ระบบการซื้อขายล่ม ระบบงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (compliance) ไม่รัดกุมเพียงพอ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) และระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์[28]

บิทคับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของรางวัลในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564 ที่จัดประกวดในเดือนตุลาคมของปีดังกล่าว ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการมอบของรางวัลเป็นบิตคอยน์ในการประกวดความงาม[29] และในวันที่ 2 พฤศจิกายน ปีเดียวกันนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีมติอนุมัติให้บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) บริษัทย่อยของธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวม 17,850 ล้านบาท[30] โดยเป็นการลงทุนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ที่มูลค่าบริษัท 35,000 ล้านบาท ทำให้กลายเป็นธุรกิจที่เป็นยูนิคอร์นในประเทศไทย[31] แต่ในปีต่อมา SCBS ได้ยกเลิกการซื้อหุ้นดังกล่าว[32]

อ้างอิง แก้

 1. https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105561022627
 2. "ก.ล.ต.เปิดรายชื่อกระดานเทรด-ดีลเลอร์ลงทุนคริปโทฯ 7 ราย ที่อนุญาตประกอบธุรกิจได้". มติชนออนไลน์.
 3. "Thai DigitalAsset". www.sec.or.th.
 4. Bangkok Post Public Company Limited. "SEC considers seven for licences". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 2021-06-15.
 5. "Only Seven Crypto Firms Authorized to Legally Operate in Thailand - The Bitcoin News". The Bitcoin News - Bitcoin and Blockchain News (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2018-08-16.
 6. https://www.dailynews.co.th/news/529472/
 7. https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105559117128
 8. Branded Content (2018-05-20). "รู้จัก Bitkub เว็บเทรดเงินคริปโตน้องใหม่มาแรง จุดเด่นคือคัดเฉพาะเหรียญที่เติบโตเท่านั้น Brand Inside". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-03-08. สืบค้นเมื่อ 2021-06-15.
 9. "Bitkub ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ยกระดับความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น". bangkokbiznews. 2022-02-10.
 10. https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105561038973
 11. "บริษัท Bitkub Blockchain Technology ประกาศร่วมมือกับ บริษัท r3 LLC เพื่อพัฒนาระบบและสร้างความแข็งแกร่งด้านการให้บริการเทคโนโลยีบล็อกเชน". Marketing Oops!. 2019-10-07.
 12. "รู้จัก Bitkub Coin บน Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนฝีมือคนไทยแท้ๆ". www.thairath.co.th. 2021-05-23.
 13. https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105563043575
 14. "Bitkub เปิดตัวบริษัทใหม่ Bitkub Blockchain Security - efinanceThai". efinancethai.com.
 15. "มารู้จัก Bitkub สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์น ในวันที่ไม่ได้มีแค่ธุรกิจเงินดิจิทัล". เดลินิวส์.
 16. "ข้อมูล บริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด". thaicorporates.com.
 17. "บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ บิทคับ อินฟินิตี เดินหน้าจัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ". ryt9.com.
 18. https://datawarehouse.dbd.go.th/company/profile/5/0105564169548
 19. Aroundonline (2022-01-18). "เปิดตัว 'Bitkub World Tech' ศูนย์กลางความรู้ด้านดิจิทัล ในการพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน". aroundonline (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 20. "Bitkub ชูธง 'ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ 2.0' ตั้งเป้ายูนิคอร์นตัวแรกของไทย". Businesstoday. 2020-03-09.
 21. "สื่อใหญ่ในไทยเผยบริษัทเว็บเทรดบิทคอยน์ Bitkub เติบโต 338% รายได้ 35 ล้านบาท". Siamblockchain. 2020-07-26.
 22. "Bitkub ดึงอินฟลูเอ็นเซอร์ออกเหรียญคริปโต". thansettakij.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 23. "A 33-Year-Old Fueling Crypto Boom Is Worrying Thai Regulators". bloomberg.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 24. "ก.ล.ต.มีมติให้ Bitkub แก้ไขระบบงานซื้อขาย หลังประชาชนร้องเรียนเป็นจำนวนมาก". thairath. 2021-01-18.
 25. "Bitkub กลับมาเปิดให้บริการแอปหลังปรับปรุงระบบเบื้องต้น". thansettakij. 2021-01-22.
 26. "ถอดมุมคิด "Bitkub" เราเลือกคนเก่งกว่าค่าเฉลี่ย". ประชาชาติธุรกิจ. 2021-04-10.
 27. "บิตคอยน์ฟีเวอร์ ดันยอดผู้ใช้งาน Bitkub สู่ 1 ล้านราย". Money and Banking. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-20. สืบค้นเมื่อ 2021-06-15.
 28. "ก.ล.ต. ปรับ "สตางค์ - บิทาซซ่า" กรณีไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากกับผู้ให้บริการรับฝากฯตามเกณฑ์ ขณะที่ บิทคับ โดน 8 กรณี". Bitcoin Addict. 2021-12-24.
 29. ‘Bitkub’ มอบ ‘Bitcoin’ แก่ Miss Universe Thailand 2021 ‘MUT NFT’ ตอบรับดีเกินคาด
 30. PPTV Online (2021-11-02). "ไทยพาณิชย์ ซื้อกิจการ "บิทคับ" ถือหุ้น 51% มูลค่า 17,850 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จต้นปี'65". PPTVHD36. สืบค้นเมื่อ 2021-11-04.
 31. "ด่วน SCB ซื้อกิจการ Bitkub 17,850 ล้านบาท". ลงทุนแมน. 2021-11-02. สืบค้นเมื่อ 2021-11-04.
 32. "บล.ไทยพาณิชย์ ยกเลิกซื้อหุ้น BITKUB 1.78 หมื่นล้าน". bangkokbiznews. 2022-08-25.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้