บิชอปแห่งเรเกินส์บวร์ค

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บิชอปแห่งเรเกินส์บวร์ค (อังกฤษ: Bishop of Regensburg) เป็นตำแหน่งมุขนายกประจำมุขมณฑลเรเกินส์บวร์ค[1]ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี อาสนะของบิชอปอยู่ที่อาสนวิหารเรเกินส์บวร์ค

บิชอป
แห่งเรเกินส์บวร์ค
มุขนายก
โรมันคาทอลิก
ตราประจำมุขมณฑลเรเกินส์บวร์ค
องค์ปัจจุบัน
รูดอล์ฟ โวเดอร์ฮอลเซอร์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2555

การเรียก
มุขมณฑล เรเกินส์บวร์ค
อาสนวิหาร นักบุญเปโตร
องค์แรก: เกาบัลด์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: พ.ศ. 1282
ที่พำนัก: เรเกินส์บวร์ค

อ้างอิง แก้

  1. the town of Regensburg itself, which was a Reichsstadt, and the three Reichsabteien of St. Emmeram's Abbey, the Niedermünster and the Obermünster

ดูเพิ่ม แก้