บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

บัวรดน้ำ เป็นภาชนะพกพาได้ โดยปกติมีที่จับและฝักบัว ใช้รดน้ำต้นไม้ด้วยมือ มีมาตั้งแต่อย่างน้อยคริสต์ศตวรรษที่ 17 และมีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง

บัวรดน้ำ

วิธีการเก็บดูแลรักษา หลังใช้งานเช็ดให้แห้งแล้วเก็บให้สูงจากพื้นเพื่อไม่ให้ตัวอะไรเข้าไป