แอสฟอลต์คอนกรีต

แอสฟอลต์คอนกรีต (อังกฤษ: asphalt concrete) หรือรู้จักในชื่อย่อว่า แอสฟอลต์ เป็นวัสดุผสมนิยมใช้ในการสร้างผิวถนน ผิวลานจอดรถ และผิวรันเวย์สนามบิน เป็นส่วนประกอบของยางมะตอยที่ใช้เป็นวัสดุประสานและวัสดุเติม

ภาพหน้าตัดของผิวถนน โดยส่วนบน (สีเข้ม) เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ในขณะที่ส่วนล่างเป็นผิวถนนคอนกรีตเดิม
โรงงานยางมะตอยสำหรับการทำยางมะตอย

ดูเพิ่ม

แก้