บัลดัวร์ ฟ็อน ชีรัค

บัลดัวร์ เบ็นเนอดิคท์ ฟ็อน ชีรัค (เยอรมัน: Baldur Benedikt von Schirach) เป็นนักการเมืองนาซี ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำฝ่ายเยาวชนของพรรคนาซีโดยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของยุวชนฮิตเลอร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 ถึง ค.ศ. 1940 หลังจากนั้นต่อมาเขาได้รับตำแหน่งเป็นเกาไลเทอร์และไรชส์ชตัทฮัลเทอร์ ("ผู้ว่าการแห่งไรช์") แห่งเวียนนา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในการพิจารณาคดีเนือร์นแบร์คและถูกลงโทษให้จำคุกเป็นเวลา 20 ปี

บัลดัวร์ ฟ็อน ชีรัค
ไรชส์ยูเกินท์ฟือเรอร์
ดำรงตำแหน่ง
1931–1940
แต่งตั้งโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ก่อนหน้าเพิ่งถูกก่อตั้ง
ถัดไปอาร์ทัวร์ อัคส์มัน
เกาไลแตร์แห่งเวียนนา
ดำรงตำแหน่ง
สิงหาคม ค.ศ. 1940 – พฤษภาคม ค.ศ. 1945
แต่งตั้งโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ก่อนหน้าJosef Bürckel
ถัดไปNone
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
บัลดัวร์ เบ็นเนอดิคท์ ฟ็อน ชีรัค

9 พฤษภาคม ค.ศ. 1907
เบอร์ลิน, บรันเดินบวร์ค, ปรัสเซีย, จักรวรรดิเยอรมัน
เสียชีวิต8 สิงหาคม ค.ศ. 1974 (อายุ 67 ปี)
เคริฟ, รัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
พรรคการเมืองพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน (NSDAP)
คู่สมรสเฮนเรีย ฟ็อน ชีรัค
(née Hoffmann; married 1932)
บุตร4, รวมไปถึง ริชาร์ด ฟ็อน ชีรัค
รางวัลเหรียญเกียรติยศยุวชนฮิตเลอร์เคลือบทองประดับด้วยเพชรและทับทิม