บัตรเอทีเอ็ม (อังกฤษ: ATM Card, Key card, Bank card) เป็นบัตรที่ได้รับการรับรองโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกให้ ใช้ทำธุรกรรมบน. (อังกฤษ: Automatic teller machine: ATM) สามารถใช้ฝาก ถอน โอน ชำระค่าสาธารณูปโภค หรือแก้ไขข้อมูลบัญชีที่ผูกอยู่กับบัตรเอทีเอ็มใบนั้น ในขณะเดียวกันก็อาจใช้จ่ายแทนเงินสดเรียกว่าบัตรเดบิต ซึ่งเมื่อชำระค่าสินค้าและบริการ เงินจะถูกหักออกจากบัญชีโดยตรง แต่บัตรเอทีเอ็มอาจไม่ใช่บัตรเดบิตทุกใบ (ใช้ทำธุรกรรมภายในบัญชีอย่างเดียว) ส่วนบัตรเครดิตก็อาจใช้เป็นบัตรเอทีเอ็มได้ ขึ้นอยู่กับการสมัครขอใช้บริการ

ตัวอย่างบัตรเอทีเอ็ม ที่ไม่ใช่ทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิต สังเกตได้จากไม่มีสัญลักษณ์เครือข่ายการเงินปรากฏอยู่

บัตรเอทีเอ็มสร้างขึ้นจากพลาสติกแข็งด้วยขนาดมาตรฐานตาม ISO 7810 และ ISO 7813 อาจเป็นสมาร์ตการ์ดหรือบัตรแม่เหล็ก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

บัตรเอทีเอ็มถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในคริสต์ทศวรรษ 1960 แต่ได้ถูกนำมาใช้จริงเป็นที่แรกในอังกฤษ ก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย