บัตรพลีแบบบาหลี

บัตรพลี [บัดพะลี] หรือ บัตรกรุงพาลี คือใบตองตานีนำมาทำเป็นกระทงใส่อาหารหวานคาว สำหรับเซ่นสรวงเทพยดา ผี หรือสัมพเวสีตามคติศาสนาผี[ต้องการอ้างอิง] ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียก สะตวง[1][2] โดยคำว่า "บัตร" คือใบตองตานี ส่วน "พลี" คือ การให้ การเซ่น การถวาย[3] หากเป็นรูปสามเหลี่ยมจะเรียกว่า บัตรคางหมู ถ้ามีเสาธงประกอบตั้งแต่สี่เสาขึ้นไปจะเรียกว่า บัตรพระเกตุ ถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมมียอดจะเรียกว่า บัตรนพเคราะห์ บัตรพลีจะพบได้ตามศาลเพียงตา ทางสามแพร่ง หรือโคนต้นไม้ใหญ่

ส่วนชาวชาวบาหลีในประเทศอินโดนีเซีย มีบัตรพลีเช่นกันแต่ทำจากใบมะพร้าวเรียกว่า จานังซารี (อินโดนีเซีย: Canang sari) ใช้ใส่บุปผชาติหลากสีสำหรับเซ่นสรวงอจินไตยหรือเทพเจ้าอื่น ๆ พบเห็นได้ทั่วไปในเขตวัด ศาลพระภูมิ บ้าน หรือแม้แต่พื้นดิน[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "การส่งเคราะห์". เครือข่ายกาญจนาภิเษก. 27 ตุลาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560.
  2. "การบูชาเทวดาที่รักษาพื้นที่ที่จะปลูกเรือน". ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560.
  3. "เครื่องบัตรพลี". สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2560.
  4. Suriyani, Luh De. "Simple and meaningful offerings are enough: Religious leader". The Jakarta Post. สืบค้นเมื่อ 8 January 2013.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข