บังแทรก คือ เครื่องสูงอย่างหนึ่งที่ใช้กั้นบังแดดของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง[1]และใช้ในริ้วขบวนพิธีแห่[2][3] ใช้คู่กับบังสูรย์ ลักษณะคล้ายพัด มีด้ามยาว ทำด้วยผ้าปักดิ้นทองเป็นลวดลายด้วยวิธีปักหักทองขวาง มีโครงเหล็กเส้น บังแทรกมีลักษณะกลม มียอดแหลม ขอบเป็นหยักคล้ายกลีบบัว ด้านบนทำเป็นยอดรูปกระจังเรียวแหลม มีด้ามไม้ยาวหุ้มโลหะ ความยาวตั้งแต่ยอดถึงปลายด้าม 78 เซนติเมตร บังแทรกเมื่อเชิญเข้าริ้วกระบวนแห่จะแทรกอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. บุญสม พรเทพเกษมสันต์. งามวิจิตร “ บังแทรก” กับอัญมณีฉายรังสี. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  2. ความหมายคำว่า "บังแทรก". พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. ISBN 974-9588-04-5
  3. ซีเอ็ด บุ๊ค. ความหมายคำว่า "บังแทรก". พจนานุกรมนักเรียน ฉบับทันสมัย
  4. บังแทรก-บังสูรย์. 26 พฤศจิกายน 2551. ราชบัณฑิตยสถาน