พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการระหว่างปี พ.ศ. 2545-2556 ดำเนินการจัดทำโดยคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
หน้าปกพจนานุกรม
ผู้ประพันธ์ราชบัณฑิตยสถาน
ประเทศประเทศไทย
ภาษาภาษาไทย
ประเภทพจนานุกรม
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2546
หน้า1,436 หน้า
เรื่องก่อนหน้าพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
เรื่องถัดไปพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ประวัติ

แก้

คณะกรรมการชำระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้แก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาพจนานุกรมไทย หลังจากมีการจัดพิมพ์พจนานุกรม พ.ศ. 2525 ระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากเห็นว่ายังมีส่วนที่ควรจะเพิ่มเติม แก้ไข จึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตลอด กระทั่งเสร็จสมบูรณ์และจัดจำหน่ายเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2546

รายละเอียดหนังสือ

แก้
  • ปกแข็ง
  • ขนาด 8 หน้ายก
  • จำนวนหน้า 1436 หน้า (รวมภาพสีท้ายเล่ม)
  • ราคา 600 บาท
  • จัดพิมพ์โดย บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
  • จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 200,000 เล่ม
  • ISBN 974-9588-04-5
  • เลขหมู่ 495.913

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้