บริษัทจัดหานักแสดง

บริษัทจัดหานักแสดง[1] หรือ บริษัทจัดหานางแบบ[2] (อังกฤษ: modeling agency) เป็นตัวแทนจัดหาบุคลากรเพื่อทำงานบันเทิงต่าง ๆ เช่น การหานักแสดงเพื่อเข้าร่วมการแสดงภาพยนตร์ ละคร โฆษณา การจัดหานางแบบ นายแบบ หรือการจัดหาพริตตีหรือผู้นำเสนอสินค้าให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันมีตัวแทนที่เปิดเป็นรูปแบบบริษัทจดทะเบียนและตัวแทนที่ทำงานอิสระมากมาย โดยบุคลากรที่ทำงานกับบริษัทจัดหานักแสดงหรือบริษัทจัดหานางแบบมักมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม และมีการตกลงสัญญาเพื่อทำงานให้บริษัทนั้น ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557, หน้า 195.
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ เล่ม ๑