บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเฮลเลนิก

บรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงเฮลเลนิก (กรีก: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασηแล้ Ellinikí Radiofonía Tileórasi หรือ ERT) เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก ทำหน้าที่ประกอบกิจการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะในประเทศกรีซ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารวิทยุเอเธนส์ ซึ่งใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน

ตราเครื่องหมายของอีอาร์ที (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
ตราเครื่องหมายของอีอาร์ที (เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

งบประมาณของอีอาร์ทีทั้งหมดมาจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโทรทัศน์โดยเก็บรวมกับค่าไฟฟ้าของประชาชน

ประวัติ แก้

อีอาร์ทีจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 ในชื่อ YRE (Υπηρεσία Ραδιοφωνικής Εκπομπής, ΥΡΕ) เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียงจากกรุงเอเธนส์โดยมีที่ทำการเริ่มแรกตั้งที่ในสวนสาธารณะแห่งชาติ กรุงเอเธนส์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายอักษะเข้ายึดครองประเทศกรีซ YRE เปลี่ยนชื่อเป็น AERE (Ανώνυμη Ελληνική Ραδιοφωνική Εταιρεία, ΑΕΡΕ) จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น "มูลนิธิวิทยุแห่งชาติ" หรือ EIR (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ΕΙΡ) และเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (EBU) เมือ่ปี พ.ศ. 2493 และเริ่มออกอากาศโทรทัศน์เมื่อปี พ.ศ. 2509 หลังทดลองออกอากาศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น "มูลนิธิวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ" (EIRT) (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, ΕΙΡΤ) ในปี พ.ศ. 2513

อีอาร์ทีถูกรัฐบาลกรีซสั่งปิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาล อันเนื่องมาจากการการที่อีอาร์ทีใช้งบประมาณรัฐมากแต่เสนอรายการไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ส่งผลให้พนักงานอีอาร์ที 2,500 คน ต้องตกงาน [1] แต่อีอาร์ทียังคงออกอากาศโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม โดยการสนับสนุนของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป (EBU) และรัฐบาลกรีซก็ตั้งสถานีโทรทัศน์ชั่วคราวขึ้นมา เริ่มจาก โทรทัศน์สาธารณะเฮลเลนิก (Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση, ΕΔΤ ก่อนจะตัดตัวอักษรตัวหน้าออกเป็น ΔΤ เมื่อออกอากาศจริง ) ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จนถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก่อนจะถ่ายโอนมาเป็น "บรรษัทการกระจายเสียงแพร่ภาพและอินเทอร์เน็ตแห่งเฮลเลนิกใหม่" (NERIT) (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, ΝΕΡΙΤ,) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เริ่มออกอากาศในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ต่อจาก DT จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อีอาร์ทีกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกเห็นชอบรัฐบัญญัติการคืนสภาพของอีอาร์ที เมื่อเดือนเมษายน ปีเดียวกัน

สื่อ แก้

โทรทัศน์ แก้

วิทยุกระจายเสียง แก้

เกร็ด แก้

  • เพลงประกอบรายการข่าวของอีอาร์ที ประพันธ์โดยแวนเจลิส นักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวกรีก เริ่มใช้ประมาณปี พ.ศ. 2525 [2] จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ทางช่องอีอาร์ที 1 (ขณะนั้นใช้ชื่อ ET1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2540 เพลงประกอบดังกล่าวย้ายไปใช้ทางช่อง อีอาร์ที 2 (ขณะนั้นใช้ชื่อ NET) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีการทำดนตรีใหม่ให้สั้นลงในปี พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

  1. ทีวีสาธารณะกรีซ "จอดำ" รัฐตัดรายจ่ายอ้างฟุ่มเฟือยไร้ประโยชน์, ไทยรัฐ.
  2. [1],

แหล่งข้อมูล แก้