น้ำมันประกอบอาหาร

น้ำมันประกอบอาหาร (อังกฤษ: Cooking oil) คือ ส่วนประกอบในการทำอาหาร ซึ่งอาจทำจากไขมันของ พืช หรือสัตว์ โดยนำมาใช้ ทอด หรือ ผัด หรือ ผสมในน้ำสลัด

น้ำมันมะกอก

ประเภทของน้ำมันประกอบอาหาร แก้

น้ำมันพืช แก้

น้ำมันจากสัตว์ แก้