น้ำมันประกอบอาหาร

น้ำมันประกอบอาหาร (อังกฤษ: Cooking oil) คือ ส่วนประกอบในการทำอาหาร ซึ่งอาจทำจากไขมันของ พืช หรือสัตว์ โดยนำมาใช้ ทอด หรือ ผัด หรือ ผสมในน้ำสลัด

น้ำมันมะกอก

ประเภทของน้ำมันประกอบอาหารแก้ไข

น้ำมันพืชแก้ไข

ดูเพิ่มที่: น้ำมันพืช

น้ำมันจากสัตว์แก้ไข