คาลวิน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นิกายคาลวิน)
หน้า แคลวิน เปลี่ยนชื่อมาที่นี่

คาลวิน หรือ แคลวิน (Calvin) อาจหมายถึง:

ระวังสับสนกับเคลวิน