เคลวิน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เคลวิน อาจหมายถึง

ชื่อที่มีที่มาจากแม่น้ำเคลวิน

แก้

ชื่อที่มีที่มาจากบารอนเคลวินที่ 1

แก้

ชื่อบุคคล

แก้