เคลวิน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เคลวิน อาจหมายถึง

ชื่อที่มีที่มาจากแม่น้ำเคลวิน แก้

ชื่อที่มีที่มาจากบารอนเคลวินที่ 1 แก้

ชื่อบุคคล แก้