เคลวิน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เคลวิน อาจหมายถึง

ชื่อที่มีที่มาจากแม่น้ำเคลวินแก้ไข

ชื่อที่มีที่มาจากบารอนเคลวินที่ 1แก้ไข

ชื่อบุคคลแก้ไข