นิกร จันทรวิโรจน์

นิกร จันทรวิโรจน์ (28 กันยายน พ.ศ. 2463 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 สมัย

นิกร จันทรวิโรจน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(1 ปี 236 วัน)
ก่อนหน้าเสมอ กัณฑาธัญ
ถัดไปก้าน รัตนสาขา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กันยายน พ.ศ. 2463
จังหวัดลำปาง ประเทศไทย
เสียชีวิต18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 (87 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา (2498–2500)
คู่สมรสเกษมสุข บริบูรณ์
(สมรส 2504)

ประวัติ

แก้

นิกร จันทรวิโรจน์ เกิดวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2463 เป็นบุตรของนายพนาสิทธิ์ จันทรวิโรจน์ กับ นางเตา จันทรวิโรจน์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 9 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

งานการเมือง

แก้

นิกร เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดลำปาง นิกรได้รับความรักความเอ็นดูจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ตั้งแต่เด็กจนโต นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่นิกรมีความใกล้ชิดกับการเมืองระดับชาติ เขาจึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับเลือกตั้ง[1] เขาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งใน ธันวาคม พ.ศ. 2500 และได้รับเลือกตั้ง เป็นสมัยที่ 2 [2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

นิกร จันทรวิโรจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่สังกัดพรรคการเมือง

ถึงแก่อสัญกรรม

แก้

นิกร จันทรวิโรจน์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สิริอายุรวม 87 ปี

อ้างอิง

แก้
  1. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2500 ครั้งที่ 2