บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

นางตรีชฎา เป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นมารดาของนางเบญกาย และ เป็นภรรยาของพิเภก เมื่อพิเภกถูกทศกัณฐ์ขับออกจากเมือง นางตรีชฎาและนางเบญกายก็ถูกถอดยศ ไปเป็นข้ารับใช้ของนางสีดา

นางตรีชฎา
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูล
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศเมีย
คู่สมรสพิเภก
บุตรนางเบญกาย

ลักษณะของนางตรีชฎา กายและสีหน้าเป็นสีขาวนวล มี 1 พักตร์ 2 กร ทรงรัดเกล้ายอด