นางตรีชฎา เป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นมารดาของนางเบญกาย และ เป็นภรรยาของพิเภก เมื่อพิเภกถูกทศกัณฐ์ขับออกจากเมือง นางตรีชฎาและนางเบญกายก็ถูกถอดยศ ไปเป็นข้ารับใช้ของนางสีดา

นางตรีชฎา
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เผ่าพันธุ์ยักษ์
เพศหญิง
คู่สมรสพิเภก
บุตรนางเบญกาย
สีกายขาว

ลักษณะของนางตรีชฎา กายและสีหน้าเป็นสีขาวนวล มี 1 พักตร์ 2 กร ทรงรัดเกล้ายอด