นคร (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

นคร อาจหมายถึง

ชื่อสถานที่แก้ไข

ชื่อสถานที่ซึ่งมีคำว่า "นคร" ในชื่อ