ธุรกิจแบบพีระมิด

ระวังสับสนกับ พีระมิดระบบทุนนิยม

ธุรกิจพีระมิด (อังกฤษ: Pyramid scheme) เป็นธุรกิจที่ทำให้ประชาชนหลายคนได้รับการหลอกลวงมากมายทั่วโลก โดยเป็นธุรกิจที่ใช้การหลอกลวงให้มีการลงทุนซึ่งผู้จัดการธุรกิจสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ผู้จัดการก็มิได้นำไปประกอบการค้าหรือกิจการที่มีอยู่จริง จึงมิได้ทำให้เกิดกำไรจากการลงทุนจริงๆ แต่อย่างใด การตอบแทนให้กับผู้ร่วมลงทุนทำก็แต่โดยการอาศัยเงินที่มาจากการลงทุนของผู้ร่วมลงทุนรายหลังๆ นำไปตอบแทนผู้ร่วมลงทุนรายก่อนหน้า จึงเปรียบเสมือนกับรูปทรงพีระมิด ซึ่งผู้ร่วมลงทุนรายก่อนจะอยู่บนยอดคอยรับเงินตอบแทนจากผู้ร่วมลงทุนรายหลังๆ

พีระมิดแบบคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ยั่งยืนของระบบเนื่องจากจะต้องหาผู้ร่วมลงทุนไม่รู้จบสิ้น

ผลลัพธ์ของการดำเนินการแบบพีระมิดแก้ไข

ธุรกิจแบบนี้จึงมีจุดจบที่ไม่อาจเลี่ยงได้ด้วยสาเหตุมาจากการขาดผู้ร่วมลงทุนรายใหม่เข้าร่วมลงทุน ซึ่งจุดจบนี้มักเรียกกันว่า พีระมิดถล่ม (Collapse of the scheme) ซึ่งมีหลายกรณีที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะทำให้ผู้ร่วมลงทุนหลายหลังๆ แทบจะเสียเงินที่ลงทุนไปเปล่า โดยผู้จัดการธุรกิจมักอ้างว่าการถล่มของพีระมิดเกิดมาจากปัญหาข้อกฎหมายหรือการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลเพื่อหนีความผิด ทั้งที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ข้อกฎหมายแก้ไข

การประกอบธุรกิจแบบพีระมิดผิดกฎหมายในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา[1], สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, แคนาดา, มาเลเซีย, นอร์เวย์, ออสเตรเลีย,[2] นิวซีแลนด์,[3] ญี่ปุ่น,[4] ศรีลังกา, [5] รวมถึงประเทศไทยด้วย [6] ถึงแม้หลายประเทศจะห้ามการดำเนินการธุรกิจแบบนี้ก็ตาม แต่ปัจจุบันก็ยังปรากฏรูปแบบธุรกิจนี้ให้เห็นในประเทศที่กฎหมายได้ห้ามแล้วและในประเทศที่กฎหมายยังไม่ได้ห้ามอีกด้วย

คุณสมบัติของธุรกิจแบบพีระมิดแก้ไข

ธุรกิจแบบพีระมิดมักใช้ในธุรกิจขายตรง แต่ต่างจากการตลาดแบบหลายชั้น

 • ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นเงินจำนวนหนึ่ง
 • ผู้สมัครจะเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและซื้อสินค้าในครั้งแรก
 • ไม่มีนโยบายคืนค่าสมัครหรือรับคืนผลิตภัณฑ์ให้
 • สินค้าส่วนใหญ่จะมีคุณภาพปานกลาง
 • ผลกำไรของระบบพีระมิดจะมาจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ ซึ่งจะซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในครั้งแรก
 • ผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่ฐานของพีระมิดจะเป็นผู้จ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่ผู้ที่อยู่ในระดับยอดของพีระมิด
 • สามารถเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งให้สูงขึ้นจากการซื้อสินค้า
 • ระบบนี้จะไม่เน้นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค
 • เน้นการรับสมัครสมาชิกใหม่เป็นหลัก
 • ถ้าระบบพีระมิดนี้ล้มทลายลง จะไม่ได้รับเงินกลับคืนแต่อย่างใด
 • ต้องชักชวนให้คนเข้ามาในระบบเพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวผู้ชักชวนเองให้สูงขึ้น

อ้างอิงแก้ไข