ธีรภัทร พริ้งศุลกะ

ธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2508 (55 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2508 ชื่อเล่น เชน ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นบุตรชายของนางนิภา พริ้งศุลกะ อดีต ส.ส. จบการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี จาก Brabord University ระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยลีดส์

งานการเมืองแก้ไข

นายธีรภัทร ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข