ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) หรือ ไอแบงก์ เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[2] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)
Islamic Bank of Thailand (ibank)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง21 ตุลาคม พ.ศ. 2545; 21 ปีก่อน (2545-10-21)
สำนักงานใหญ่66 อาคารนวม ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
งบประมาณประจำปี29.0723 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์, กรรมการและผู้จัดการธนาคาร
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลัง
ลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.ibank.co.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่หมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170

ประวัติ ความเป็นมา

แก้
 • พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170
  • รัฐบาลลงนามโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเชีย[3]
 • พ.ศ. 2540
  • รัฐบาลเชิญชวนธนาคารต่างๆ ให้เปิดธนาคารแบบอิสลาม[4]
  • ธนาคารศรีนคร เปิดบริการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม และปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤติทางการเงิน[5]
 • พ.ศ. 2541
  • ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเน้นเปิดในชุมนุมที่มีชาวมุสลิมอยู่หนาแน่น เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเปิดเป็นแผนกหนึ่งในสาขาของธนาคาร[6]
 • พ.ศ. 2545
  • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบสาขาแรก ที่ถนนวิจิตรไชยบูลย์ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดเป็นสาขาแยกการบริหาร สำนักงาน สาขาเป็นเอกเทศ และเปิดเคาน์เตอร์แยกในสาขาปกติที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัส สาขาตากใบ และสาขาสุไหงโกลก[7] [8]
  • 25 กันยายน พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร[9]
 • พ.ศ. 2546
  • 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาแรก ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง[10]
  • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ และจัดพิธีเปิดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพไบเทค[11] [12]
  • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสำนักงานใหญ่ บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) [13] ที่อาคารธญาณ ถนนพัฒนาการ
 • พ.ศ. 2548
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ธนาคารกรุงไทย ได้โอนบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) ทั้งหมด รวมทั้งสาขา 18 แห่งทั่วประเทศ ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงการคลัง[14] ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 27 สาขาโดยทันที
 • พ.ศ. 2549
  • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มารวมที่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก[15]
  • 6 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รวมระบบเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทย ซาริอะฮ์ แทนระบบเดิมทั้งหมด ลูกค้าฝั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องเปลี่ยนหมายเลขบัญชีทั้งหมด เปลี่ยนสมุดบัญชีใหม่ บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน เปลี่ยนจากใบฝากกลายเป็นสมุดเงินฝาก และสามารถฝาก-ถอน ชำระสินเชื่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ[16]
 • พ.ศ. 2550
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ธนาคารได้เพิ่มทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 31,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวม 98.183% ทำให้ธนาคารกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยอัตโนมัติ
 • พ.ศ. 2552
  • 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารเปิดตัวภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องแบบพนักงาน ชื่อย่อของธนาคารใหม่ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร[17]

สัญลักษณ์

แก้
 
สัญลักษณ์แรก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • เริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร - 4 มีนาคม 2552 [18]
  • สีเขียว : รูปโดมสีเขียว คือ มัสยิด ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม คือ ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดรวมทางด้านจิตใจ พลัง และความสามัคคี
  • สีทอง : รูปเส้นตวัดสีทอง เป็นลักษณะลายกนกของศิลปะไทย แสดงถึงความสมานฉันท์ผูกพันของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และความรุ่งโรจน์
  • สีน้ำเงิน : รูปมือสีน้ำเงิน แสดงถึงการขอพรจากพระเจ้า เป็นลักษณะของการโอบอุ้ม เชิดชู การช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นหลักปฏิบัติในทางศาสนาอิสลาม
 • 5 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน [19] [20]
  • ความหมายของสี
   • สีเขียว หมายถึง ความเจริญ งอกงาม และมั่นคง
   • สีเหลืองทอง หมายถึง พลังความสว่างของศาสนาอิสลาม ซึ่งให้ความสว่างไสวแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
  • ความหมายขององค์ประกอบ
   • รูปตัว I ตวัดเป็นพระจันทร์เสี้ยว มองได้ 2 แบบ คือ
    • พยัญชนะตัวแรกภาษาอาหรับ อลีฟ
    • พยัญชนะภาษาอังกฤษ I (ไอ) ย่อมาจาก Islamic
   • ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และบริการ

แก้

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด[21] มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

 • เงินฝาก
  • เงินฝากภายใต้หลัก วาดิอะฮ์ โดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทน ขึ้นแล้วแต่ประเภท มีดังนี้
   • บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่สามารถฝาก-ถอนได้ตามที่ต้องการ
     
    สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นแรก
     
    สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นสอง
   • บัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีกระแสรายวัน สามารถเบิกถอนโดยใช้เช็ค
   • บัญชีอัล-ฮัจญ์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากเพื่อไปทำฮัจญ์ ผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น
  • เงินฝากภายใต้หลัก มุฎอรอบะฮ์ เป็นเงินฝากที่มีผลตอบแทนตามสัดส่วนตามสัญญาของกำไรที่ธนาคารหามาได้ มีดังนี้
   • บัญชชงนฝาก มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้
    • 3 เดือน
    • 6 เดือน
    • 12 เดือน
   • บัญชีเงินฝาก อัล อะมีน เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำเป็นเงินจำนวนที่สูง โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือน แต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้
    • 3 เดือน
    • 6 เดือน
    • 12 เดือน
 • สินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นตามสัญญา โดยมีการกำหนดงวดการผ่อน อัตรากำไรอย่างชัดเจน ไม่มีการขึ้น-ลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา การดำเนินการเป็นลักษณะการค้า-ขาย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่ง ธนาคารจะทำการซื้อให้ โดยขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของ+กำไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญา โดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้
  • สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, เพื่อการอุปโภค, เพื่อการเดินทาง, เพื่อการศึกษาต่อ,วงเงินสัจจวัฎ และวงเงินอเนกประสงศ์
  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
   • สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities)
   • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities)
   • สินเชื่อเพื่อการเช่าและการเช่าซื้อ
  • ตั๋วเงินและภาระผูกพัน
  • สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
 • อื่นๆ
  • บัตร ATM
  • ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[ลิงก์เสีย]
 3. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 4. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 5. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 6. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 7. "รวมข่าวสารเว็บ Readyplanet.net". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2003-10-02. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 8. "Webboard Dserver.org". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-13. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 9. "สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 10. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 11. หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546
 12. "เว็บนิตยสารผู้จัดการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-06. สืบค้นเมื่อ 2009-03-27.
 13. เว็บนิตยสารผู้จัดการ
 14. "ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 15. "ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 16. ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ที่ ธอท รส.93/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
 17. เว็บไซด์มุสลิมไทย.คอม[ลิงก์เสีย]
 18. หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546
 19. เว็บไซด์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ[ลิงก์เสีย]
 20. "เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-11-28. สืบค้นเมื่อ 2008-12-31.
 21. แผ่นพับแนะนำบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2550

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้