รายชื่อธงในประเทศจาเมกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศจาเมกา)

เนื้อหาต่อไปนี้แสดงภาพธงต่างๆ ที่ใช้ในประเทศจาเมกา

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ธงชาติจาเมกา ธงกากบาททแยงสีเหลือง แบ่งภายในธงเป็น 4 ช่อง ประกอบด้วยสีเขียวและสีดำสีละ 2 ช่อง

ธงพระอิสริยยศและธงประจำตำแหน่งแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ธงประจำองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในพระอิสริยยศประมุขแห่งจาเมกา ธงกางเขนเซนต์จอร์จ กลางธงมีภาพตราประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่กิ่งของกางเขนแต่ละกิ่งมีรูปสัปะรดสีเหลือง 1 ลูก
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราสิงโตยืนเหนือมงกุฎ เบื้องล่างมีแพรแถบเขียนอักษรว่า "Jamaica"

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ธงราชนาวี ธงพื้นขาวมีรูปกางเขนสีแดง ประดับด้วยภาพธงชาติจาเมกามุมธงบนด้านคันธง

ธงในอดีตแก้ไข

ธงอาณานิคมแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2053 - 2203 ธงเขตอุปราชแห่งนิวสเปน ใช้ธงกางเขนแห่งเบอร์กันดีเป็นสัญลักษณ์
  พ.ศ. 2198- 2344 ธงชาติสหราชอาณาจักร ธงสหภาพ (ธงยูเนียนแจ็ค) แบบแรก (เป็นแบบธงผสมจากธงชาติอังกฤษ+ธงชาติสกอตแลนด์)
  พ.ศ. 2344 - 2418 ธงชาติสหราชอาณาจักร ธงสหภาพแบบที่ใช้ในปัจจุบัน
  พ.ศ. 2418 - 2449 ธงอาณานิคมจาเมกา
  พ.ศ. 2449 - 2500 ธงอาณานิคมจาเมกา
  พ.ศ. 2500 - 2505 ธงอาณานิคมจาเมกา
  พ.ศ. 2505 ธงอาณานิคมจาเมกา

ผู้ว่าการอาณานิคมแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2500 - 2505 ธงผู้ว่าการอาณานิคม (ผู้สำเร็จราชการ) ธงสหภาพ ที่กลางธงประดับด้วยมีตราแผ่นดินของจาเมกาในขณะนั้น
  พ.ศ. 2505 ธงผู้ว่าการอาณานิคม (ผู้สำเร็จราชการ) ธงสหภาพ ที่กลางธงประดับด้วยมีตราแผ่นดินของจาเมกาในขณะนั้น

ดูเพิ่มแก้ไข