ธงชาติอาร์มีเนีย

ธงชาติอาร์มีเนีย หรือ ธงไตรรงค์อาร์มีเนีย (อาร์มีเนีย: եռագույն, Erraguyn) เป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งเป็นแถบ 3 แถบ ตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน ประกอบด้วย สีแดง สีน้ำเงิน และสีส้ม ตามลำดับจากบนลงล่าง สภาโซเวียตสูงสุดแห่งอาร์มีเนียได้รับรองเป็นธงชาติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ส่วนกฎหมายว่าด้วยธงชาติฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติอาร์มีเนียเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549

ธงชาติอาร์มีเนีย
ธงไตรรงค์อาร์มีเนีย
การใช้ธงชาติ
สัดส่วนธง1:2
ประกาศใช้24 สิงหาคม พ.ศ. 2533
ลักษณะธงสามสีแบ่งตามแนวนอน พื้นสีแดง สีน้ำเงิน และสีส้ม

ตามประวัติศาสตร์อาร์มีเนีย ได้มีการใช้ธงต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของอาร์มีเนียจำนวนมาก ดังเช่นในสมัยโบราณ ราชวงศ์ของอาร์มีเนียได้ใช้ธงรูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์[1] ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 อาร์มีเนียอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ธงของสหภาพโซเวียตก็ได้มีการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาร์มีเนียอยู่หลายแบบด้วย

ความหมาย

แก้

ความหมายของสีธงชาติมีการตีความไปในหลายทาง ตัวอย่างเช่น สีแดงหมายถึงเลือดของทหารชาวอาร์มีเนีย สีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้า สีส้มหมายถึงแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และชนผู้อาศัยและทำงานบนผืนแผ่นดินนั้น[2]

ส่วนความหมายอย่างเป็นทางการ ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอาร์มีเนีย มีดังนี้

แบบธง

แก้

เนื่องจากรัฐบาลอาร์มีเนียไม่ได้กำหนดแบบสีธงมาตรฐานไว้ แบบธงที่ใช้อยู่ทั่วไปจึงปรากฏอยู่ 2 แบบ คือ แบบสีอ่อนและแบบสีเข้ม ซึ่งแบบสีเข้มนี้นิมใช้ทั่วไปมากกว่าแบบแรก ตารางเบื้องล่างนี้เป็นค่าสีในระบบ RGB โดยประมาณของธงทั้งสองแบบ

สี ธงแบบพื้นสีเข้ม ธงแบบพื้นสีอ่อน
   
สีแดง 255-0-0 216-28-63
สีฟ้า/น้ำเงิน 0-0-170 85-117-196
สีส้ม 255-153-0 239-107-0

อ้างอิง

แก้
  1. "The Evolution of the Armenian Flag". Armenianheritage.com. สืบค้นเมื่อ 2007-01-05.
  2. "Armenia". Vexilla Mundi. สืบค้นเมื่อ 2007-01-06.
  3. "The flag of the Republic of Armenia". Government of Republic of Armenia. สืบค้นเมื่อ 2007-01-06.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้