ธงชาติหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

ธงชาติหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ แบบปัจจุบันเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2491 ลักษณะเป็นธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่ด้านปลายธงมีภาพตราแผ่นดินของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ แต่แบบธงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จะมีลักษณะต่างจากแบบที่เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2491 เล็กน้อย กล่าวคือ แบบที่ใช้ในยุคดังกล่าว รูปตราแผ่นดินนั้นจะซ้อนทับบนวงกลมสีขาวอีกทีหนึ่ง ส่วนธงแบบปัจจุบันไม่มีรูปวงกลมสีขาวแล้ว สำหรับเรือเอกชนใช้ธงแสดงสัญชาติสีแดง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2542


Falkland Islands
Blue Ensign with Union Flag in the canton and the Falkland Islands coat of arms in the fly.
ชื่ออื่น ธงชาติหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
การใช้ ธงพลเรือน, ธงราชการและธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ (ประกาศใช้ครั้งแรก)
25 มกราคม ค.ศ. 1999 (1999-01-25)(แก้ไขเพิ่มเติม)
ลักษณะ ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน ที่ปลายธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์.
Red Ensign with Union Flag in the canton and the Falkland Islands coat of arms in the fly.
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่ออื่น ธงเรือเอกชนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
การใช้ ธงเรือราษฎร์
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 25 มกราคม ค.ศ. 1999 (1999-01-25)
ลักษณะ ธงแสดงสัญชาติสีแดง ที่ปลายธงนั้นมีภาพตราแผ่นดินประจำดินแดน.
A Union Flag defaced with the coat-of-arms of the Falkland Islands
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่ออื่น ธงผู้ว่าการหมู่เกาะฟอล์กแลนด์
การใช้ ไม่ระบุ
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 29 กันยายน ค.ศ. 1948 (1948-09-29)
ลักษณะ ธงชาติสหราชอาณาจักร กลางธงมีภาพตราแผ่นดินประจำดินแดนUnion Flag with the

ดินแดนแห่งนี้เดิมมีธงประจำดินแดนของตนใช้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นธงชาติบริติชแอนตาร์กติกเทอร์ริทอรี และ ไม่ได้ใช้ในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์แล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อสหราชอาณาจักรได้ก่อตั้งดินแดนบริติชแอนตาร์กติกเทอร์ริทอรีใน พ.ศ. 2504 จอร์เจียใต้และหมู่เกาะแซนด์วิชใต้ยังคงมีสถานะเป็นดินแดนในความปกครองของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ จึงยังใช้ธงชาติของที่นี่เป็นธงประจำดินแดนของตนจนถึง พ.ศ. 2528 เนื่องจากจอร์เจียใต้และหมู่เกาะแซนด์วิชใต้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นดินแดนโพ้นทะเลอังกฤษ ขึ้นตรงต่อเมืองแม่ คือ สหราชอาณาจักร หมู่เกาะนี้จึงได้มีธงชาติใช้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ

ในช่วงสงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ขณะที่อาร์เจนตินาเข้ายึดครองหมู่เกาะแห่งนี้ ได้มีการสั่งห้ามใช้ธงชาติตามแบบของสหราชอาณาจักร และชักธงชาติอาร์เจนตินาขึ้นใช้แทนที่ ปัจจุบันแม้ดินแดนแห่งนี้จะยังเป็นของสหราชอาณาจักร แต่อาร์เจนตินาก็ยังถือว่าหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเตียร์ราเดลฟวยโก และถือว่าธงประจำจังหวัดนี้เป็นธงของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ แม้จะไม่เคยมีการใช้ธงดังกล่าวในที่นี่เลยก็ตาม

ธงที่ใช้ในหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้