ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวสีทองและดาวแดงขอบทองตามอย่างธงชาติสหภาพโซเวียต ที่กลางธงมีแถบสีเขียวพาดยาวตามแนวนอน กว้างเป็น 2 ใน 8 ของความกว้างธง ธงนี้รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวียกำหนดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2495

ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

ภายหลังสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวียแยกตัวเป็นเอกราชจากสหภาพโซเวียต และสถาปนาประเทศใหม่ในชื่อประเทศมอลโดวา ในปี พ.ศ. 2534 แล้ว ดินแดนทรานส์นีสเตรียบางส่วนไม่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของมอลโดวา จึงยังคงใช้ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวียเป็นสัญลักษณ์ของตนเองต่อไป

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข