ธงชาติมาลี มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งแถบตามแนวตั้งความกว้างเท่ากันทุกแถบ เรียงเป็นแถบสีเขียว สีทอง และสีแดง ตามลำดับจากด้านคันธง รูปแบบของธงนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม ส่วนสีในธงมาจากสีพันธมิตรแอฟริกา ธงชาติมาลีเกือบเหมือนกับธงชาติกินี เพียงมีแถบสีกลับลำดับกันเท่านั้น


ธงชาติมาลี
Flag of Mali.svg
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 1 มีนาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
ลักษณะ ธงสามสีแบ่งตามแนวตั้ง พื้นสีแดง-ทอง-เขียว แต่ละแถบกว้างเท่ากัน
ธงชาติสหพันธรัฐมาลี
พ.ศ. 2502 - 2504

เดิมธงชาติมาลีมีลักษณะที่คล้ายกับที่ใช้ในปัจจุบัน แต่มีรูปวาดคล้ายภาพคนสีดำชูมือขึ้น เรียกว่า "คานากา" - ("Kanaga" เป็นหน้ากากใช้ในพิธีกรรมของชนเผ่า Dogon ในตอนกลางของประเทศมาลี) อยู่ตรงกลางแถบสีทอง ธงดังกล่าวเริ่มใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2502 เมื่อมาลีในขณะนั้นได้เข้าร่วมในประเทศสหพันธรัฐมาลี (ประกอบด้วยประเทศมาลี ประเทศเซเนกัล และประเทศกานาในปัจจุบัน มีอายุอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2503) ภาพดังกล่าวนี้ได้ถูกเอาออกไปจากธงชาติในภายหลังตามแนวคิดต่อต้านรูปเคารพในศาสนาอิสลาม เนื่องจากประชากรกว่าร้อยละ 90 ของมาลีเป็นผู้นับถือศาสนานี้[1][2] ภายหลังเมื่อกานาแยกตัวจากมาลีในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2504 ธงนี้ก็คงใช้เป็นธงของประเทศมาลีสืบมาจนถึงทุกวันนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. Whitney Smith. "Flag of Mali". Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 1 November 2019.
  2. Mauro Talocci. Whitney Smith (บ.ก.). Guide to the Flags of the World. p. 124. ISBN 0-688-01141-1.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข