ท่ากบ (อังกฤษ: Breaststroke) เป็นท่าว่ายน้ำประเภทหนึ่ง การว่ายท่ากบต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของช่วงล่างตั้งแต่สะโพกจนถึงข้อเท้า อีกทั้งมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสม เช่น ข้อเท้าและข้อพับที่หัวเข่าต้องมีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงสูง ว่ายท่ากบที่ถูกต้องคือ ห้ามยกแขนพ้นผิวน้ำ การใช้แขนดึงน้ำต้องดึงพร้อมกันทั้งสองข้าง เทคนิคการใช้แขนต้องเหยียดแขนไปข้างหน้าให้สุด มือปะกบติดกันเสียบในระดับผิวน้ำ หลังจากนั้นให้ปาด แขนออกโดยใช่ฝ่ามือกดน้ำในลักษณะเฉียง 45 องศา จากผิวน้ำ เทคนิคสำคัญในการดึงน้ำจังหวะที่ 1 ข้อมือต้องกว้างกว่าข้อศอก สองการดึงน้ำ จังหวะที่ 2 เป็นการล็อกข้อศอกให้อยู่กับที่ โดยให้ฝ่ามือปาดน้ำเข้าหากัน ส่วนการใช้แขนจังหวะสุดท้ายเป็นการรวบข้อศอกเข้าหากันอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเหยียดแขนพุ่งไปข้างหน้า การใช้เท้า จังหวะแรกเป็นการพับเข่า ที่สำคัญต้องไม่เป็นการชักเข่า ส่วนจังหวะที่สองเป็นการแบะฝ่าเท้าออกโดยล็อกเข่าให้อยู่กับที่ และในจังหวะสุดท้ายให้ถีบฝ่าเท้าออกพร้อมทั้งรวบฝ่าเท้าเข้าหาประกบกันอย่างรวดเร็ว เทคนิคที่สำคัญในการใช้เท้าอยู่ที่จังหวะถีบสุดท้ายต้องมีความเร็วหรืออัตราการเร่งของการใช้เท้าเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วย ตำแหน่งของลำตัว ในการว่ายท่ากบท่าปกติจะเอียงประมาณ 15 องศา จากผิวน้ำ

ไมเคิล เฟ็ลปส์ ว่ายน้ำในท่ากบ

เทคนิค

แก้

การเคลื่อนไหวของแขน

แก้

การพุ้ยน้ำในท่ากบเริ่มด้วยการเหยียดแขนออกไปข้างหน้าให้มืออยู่ต่ำจากระดับผิวน้ำลงมาประมาณ 4-5 นิ้วใช้ฝ่ามือกดพุ้ยน้ำออกด้านข้างให้ลึกลงมาในน้ำแล้ววาดเลยไปข้างหลัง จนกระทั่งเมื่ออยู่ตรงตำแหน่งด้านนอกของข้อศอก (โดยประมาณ) จากนั้นรวบมือทั้งสองข้างเข้ามาด้านในแล้วรวบชิดกันไว้ใต้คางให้ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย ตรงจุดนี้มือจะพุ่งตรงไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน จนกระทั่งแขนเหยียดตรงสู่การเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับการเอามือทั้งสองข้างวาดรูปหัวใจจากห้องบนมาหาห้องล่าง ลองพยายามวาดภาพหัวใจโดยใช้ปลายนิ้วกดออกไปด้านข้าง ลากลงต่ำและลากออกไปทางข้างหลังแล้วรวบมือเข้าหากัน

ข้อควรจำ การพุ้ยน้ำตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น จะต้องทำให้ต่อเนื่องกันหรือเป็นจังหวะเดียวโดยตลอด ไม่หยุดชะงัก ด้วยความเร็วคงที่และพยายามเคลื่อนไหวมือให้เร็วที่สุดในลักษณะวาดรูปหัวใจ

การเคลื่อนไหวของขา

แก้

ขาทั้งสองต้องเหยียดออกไปอยู่ใต้น้ำ ลึกจากผิวน้ำประมาณ 6 นิ้ว โดยยกส้นเท้าขึ้นก่อน แล้วจึงวาดเท้าออกไปพร้อมๆ กันให้เหมือนรูปพัด หัวแม่เท้าบิดออกด้านข้าง งอเข่า เข่าไม่ชิด ความกว้างระหว่างเข่าทั้งสองข้างไม่มากเกินกว่าความกว้างระหว่างส้นเท้าทั้งสอง เตะเท้าให้เป็นวงกลมไปด้านหลังพร้อมๆ กัน โดยให้รู้ว่าได้ใช้ด้านข้างของเท้าถีบน้ำออกไปสิ่งสำคัญที่ต้องจำ คือหลังเตะเท้าพร้อมกันแล้ว ต้องชิดส้นเท้าเข้าหากันเสมอ

การหายใจ

แก้

ต้องควบคุมการหายใจในท่ากบไว้ให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอและสัมพันธ์กับแขนและขา โดยฝึกการหายใจเข้าตรงกลางจังหวะที่แขนและขาเคลื่อนไหวในการว่ายแต่ละครั้ง ต้องพยายามหายใจเข้าอย่างเร็ว ในขณะที่มือเคลื่อนที่มาได้ครึ่งหนึ่งของระยะทางพุ้ยน้ำทั้งหมด และจะทำไปพร้อม ๆ กันกับลำตัวท่อนบนที่โผล่พ้นจากน้ำขึ้นมา ขณะวาดมือพุ้ยน้ำเป็นวงกลมอยู่ใต้ลำตัว ศีรษะจะลดต่ำลงจนผิวน้ำอยู่ในระดับคิ้วเพื่อให้ลำตัวเหยียดพุ่งไปข้าหน้า ในจุดนี้ต้องเป่าลมออกจากปาก ต้องแน่ใจเสมอว่า การหายใจเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่สะดุดและควบคุมได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพุ่งตัวไปข้างหน้า ไม่มีการหยุดเคลื่อนไหวขณะหายใจ การทรงตัวในช่วงสุดท้ายของการเหยียดตัวออกไปนั้น เป็นช่วงที่หยุดพักได้เล็กน้อย ซึ่งมีผลให้ขาได้หยุดการเตะกวาดน้ำ และเมื่อมือไม่ได้พุ้ยน้ำ ขาต้องเตะน้ำสลับกันไปกับมือเสมอ จึงจะเป็นท่าที่ถูกต้องสมบูรณ์การเคลื่อนไหวร่างกาย

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้