ที-28

ที-28 โทรจาน (อังกฤษ: T-28 Trojan) เป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่สร้างขึ้นมาทดแทนเครื่องฝึกแบบ ที-9 ในปี ค.ศ. 1952 กองทัพเรือสหรัฐได้สร้างที-28 เพื่อไว้ใช้งานในกองทัพเรือซึ่ง ที-28 ที่ใช้ในกองทัพเรือนั้นได้มีการปรับเครื่องยนต์ให้มีกำลังสูงขึ้นเกือบเท่าตัวโดยใช้เครื่องยนต์ไรท์ไซโคลน อาร์-1820 สูบดาว 9 กระบอก ให้กำลัง 1425 แรงม้า ใบพัด 3 กลีบ แล้วกำหนดเป็นรุ่น ที-28 บี ส่วนรุ่น ที-28 ซี นั้นเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนามาจาก ที-28 บี โดยมีการติดตั้งขอหยุดสำหรับลงบนเรือบรรทุกอากาศยาน กองทัพอากาศไทยได้รับที-28 จำนวน 120 เครื่องจากสหรัฐ เมื่อปี ค.ศ. 1961 และ กำหนัดสัญลักษณ์เป็น บ ฝ.13 หรือเครื่องฝึกแบบ 13 และประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยในช่วง 1961-1984[1][2]

รายละเอียด ที-28 โทรจานแก้ไข

  ข้อมูลจำเพาะ[1]

 • ผู้สร้าง บริษัท นอร์ท อเมริกัน เอวิเอชั่น (สหรัฐอเมริกา)
 • ประเภท เครื่องบินฝึก/โจมตี 2 ที่นั่งเรียงกัน
 • เครื่องยนต์ ลูกสูบ ไรท์ ไซโคลน อาร์ 1820-56 เอส สูบดาว 9 กระบอก พร้อมซูเปอร์ชาจเจอร์ ให้กำลัง 1,300 แรงม้า 1 เครื่อง
 • กางปีก 12.37 เมตร
 • ยาว 9.73 เมตร
 • สูง 3.84 เมตร
 • พี้นที่ปีก 25.17 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า 2,320 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นปกติ 3,770 กิโลกรัม
 • น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 4,722 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วขั้นสูง 496 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • อัตราเร็วเดินทาง 438 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 • เพดานบิน 11,285 เมตร
 • พิสัยบิน 2,576 กิโลเมตร
 • อาวุธ ปืนกลอากาศ ขนาด 0.5 นิ้ว 2 กระบอก
 • * ลูกระเบิดทำลายขนาด 250 ปอนด์ และ 500 ปอนด์ อย่างละ 2 ลูก หรือ ลูกระเบิดทำลายขนาด 100 ปอนด์ 6 ลูก
 • * จรวดอากาศสู่พื้นดิน ขนาด 5 นิ้วจำนวน 6 นัด
 • * ลูกระเบิดเนปาล์ม ขนาด 100-500 ปอนด์

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 อภิวัตน์ โควินทรานนท์. อากาศยาน 1979 ฉบับเครื่องบิน. กรุงเทพฯ : เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์, 2522.
 2. http://www.wing23.rtaf.mi.th/factual/factual_2507.htm[ลิงก์เสีย]