ที่ราบชายฝั่ง (อังกฤษ: coastal plain) คือ ภูมิประเทศที่ราบเรียบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่มาก ความลาดชันต่ำ และอยู่ริมชายฝั่งทะเล บริเวณที่ราบชายฝั่งนับตั้งแต่แนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไปจนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด[1] ที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถพบได้ที่รัฐอะแลสกา และ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ[2] ที่ราบชายฝั่งทะเลขนาดใหญ่ของประเทศไทยสามารถพบได้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือตั้งแต่เพชรบุรีถึงนราธิวาส[3]

ฟลอริดาเอเวอร์เกลดส์ หนึ่งในพื้นที่กลางแจ้งที่ได้รับความนิยม เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบริมชายฝั่งแอตแลนติก

การเกิดที่ราบชายฝั่งมีอยู่สามลักษณะคือ:

  1. การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดการยกตัวสูงขึ้นของแผ่นดินจนเกิดเป็นที่ราบริมชายฝั่ง[1]
  2. การที่พื้นที่ไหล่ทวีปเดิมเคยอยู่ใต้ระดับน้ำ ต่อมาระดับน้ำทะเลลดลงทำให้ที่ราบโพล่พ้นขึ้นมาเหนือผิวน้ำ[2]
  3. การที่แม่น้ำนำพาตะกอนมาทับทมบริเวณใกล้ปากแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทำให้พื้นดินมีความสูงเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นที่ราบ[1][2]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. คำอธิบาย ที่ราบชายฝั่ง หมวด[สิ่งแวดล้อม] (longdodict)
  2. 2.0 2.1 2.2 "Coastal plain". 1996-2015 National Geographic Society. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-02-11. สืบค้นเมื่อ 2021-03-08.
  3. ลักษณะทางภูมิประเทศของพื้นที่ชายฝั่งไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2564