ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2470

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2470 สายบ้านโสกจาน - โนนสัง เป็นถนนทางเข้าตัวเมืองโนนสัง เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 บริเวณสามแยกบ้านโสกจาน ไปสิ้นสุดที่บริเวณทางหลวงชนบท นภ.3002 ในเทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

Thai Highway-2470.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2470
ถนนโนนสัง - หนองบัวลำภู ถนนทางเข้าโนนสัง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:0.136 กิโลเมตร (0.085 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-2146.svg ใน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ถึง:นภ.3002 ใน ทต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ระบบทางหลวง

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 (ช่วงบ้านโสกจาน - โนนสัง) ต่อมาได้เปลี่ยนรหัสใหม่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2470 แทน

นอกจากนี้ ช่วงบริเวณโนนสัง - หนองบัวลำภู (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 (ช่วงหนองบัวลำภู - โสกจาน)และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2470 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 สายเก่า ช่วงโสกจาน - โนนสัง)) ชื่อถนนบริเวณนั้นมีชื่อว่า ถนนโนนสัง - หนองบัวลำภู

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง