ทางหลวงเอเชียสาย 7

ทางหลวงเอเชียสาย 7 (AH7) เป็นเส้นทางในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีเส้นทางจากเยคาเตรินบุร์ก รัสเซีย ถึงการาจี ปากีสถาน ระยะทางตลอดทั้งสาย 5,868 กิโลเมตร ผ่านประเทศต่าง ๆ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน และปากีสถาน

Tabliczka AH7.svg
ทางหลวงเอเชียสาย 7
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:เยคาเตรินบุร์ก รัสเซีย
ปลายทิศใต้:การาจี ปากีสถาน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศ: รัสเซีย
 คาซัคสถาน
 คีร์กีซสถาน
 อุซเบกิสถาน
 ทาจิกิสถาน
 อัฟกานิสถาน
 ปากีสถาน
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

เอเชียเหนือแก้ไข

รัสเซียแก้ไข

เอเชียกลางแก้ไข

คาซัคสถานแก้ไข

คีร์กีซสถานแก้ไข

อุซเบกิสถานแก้ไข

ทาจิกิสถานแก้ไข

เอเชียใต้แก้ไข

อัฟกานิสถานแก้ไข

ปากีสถานแก้ไข