คุณทวี มณีนุตร พระอภิบาลใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

คุณทวี มณีนุตร
เสียชีวิต19 กันยายน พ.ศ. 2540
จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย
สาเหตุเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่า ตกที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2540
มีชื่อเสียงจากพระอภิบาลในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประวัติแก้ไข

คุณทวี มณีนุตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายใน) จึงใช้คำนำหน้าว่า คุณ แทน ท่านผู้หญิง เนื่องจากมิได้สมรส

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 คุณทวี มณีนุตร ประสบอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่า ตกที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2540 เป็นอุบัติเหตุ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งในขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 6 ลำ เดินทางจากบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มุ่งหน้ากลับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เครื่องเกิดขัดข้อง และชนยอดเขา ตกกลางป่าบริเวณเทือกเขาลิจอ บ้านไอปาเกาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 19.45 น. อุบัติเหตุครั้งนี้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เสียชีวิตรวม 14 ท่าน [1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน. [ม.ป.ท.] : กองบรรณาธิการมติชน, 2549. หน้า 289. ISBN 974-323-889-1
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (พระราชทานเป็นกรณีพิเศษ)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (24ข): 20. 10 พฤศจิกายน 2540. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2534" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (78ง ฉบับพิเศษ): 5. 3 พฤษภาคม 2534. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)