ทรงสี่หน้า

(เปลี่ยนทางจาก ทรงสี่หน้าปรกติ)

ทรงสี่หน้า (อังกฤษ: tetrahedron, พหูพจน์: -dra) เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่มี 4 หน้า ทรงสี่หน้าอาจเป็นรูปทรงที่สมมาตรหรือไม่สมมาตรก็ได้

ทรงสี่หน้าปรกติ

ทรงสี่หน้าปรกติ (regular tetrahedron) เป็นทรงหลายหน้าที่ประกอบด้วยหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 4 หน้า มี 4 จุดยอด 6 ขอบ ทรงสี่หน้าปรกติ เป็นหนึ่งในทรงตันเพลโต (Platonic solid) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น พีระมิดสามเหลี่ยม (triangular pyramid)

พื้นที่ผิวและปริมาตร

แก้
 
ทรงสี่หน้าปรกติที่คลี่ออก

พื้นที่ผิว A และปริมาตร V ของทรงสี่หน้าปรกติ ที่มีความยาวขอบทุกด้านเท่ากับ a คำนวณได้ด้วยสูตร

 
 

พิกัดคาร์ทีเซียน

แก้

พิกัดคาร์ทีเซียนของทรงสี่หน้าปรกติ สามารถกำหนดพิกัดได้ดังนี้

(+1, +1, +1), (−1, −1, +1), (−1, +1, −1), (+1, −1, −1)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้