ทรงสิบสองหน้าปลายตัดเมทาไบออกเมนต์

ทรงสิบสองหน้าปลายตัดเมทาไบออกเมนต์ (อังกฤษ: metabiaugmented truncated dodecahedron) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำทรงสิบสองหน้าปลายตัด (truncated dodecahedron) มาประกอบคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal cupola: J5) สองอันบนหน้ารูปสิบเหลี่ยมที่ไม่อยู่ติดกันหรือตรงข้ามกัน ซึ่งหน้ารูปสามเหลี่ยมบนด้านข้างพิวโพลาไม่อยู่ติดกับหน้ารูปสามเหลี่ยมของทรงสิบสองหน้าปลายตัด รูปทรงนี้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 30 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10 หน้า หน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 2 หน้า และหน้ารูปสิบเหลี่ยมปรกติ 10 หน้า รวม 52 หน้า มี 70 จุดยอด 120 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 70 (Johnson solid: J70)

ทรงสิบสองหน้าปลายตัดเมทาไบออกเมนต์

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้